~ ~ ~ H O L Y   C R O S S ~ ~ ~
W H I T E S T O N E

Clergy
Rev. Fr. Dionysios Anagnostopoulos - Presiding Priest

150-05 12th Avenue, Whitestone NY 11357 MAP
(718) 767-2955    Fax (718) 767-5855

Sunday Liturgy 9am-12pm

 Sept 12th 2010 ~ photo z a v e r d a s . c o m ©

for info call (718) 767-2955

Clergy V. Rev. Fr. Dionysios Anagnostopoulos Presiding Priest

150-05 12th Avenue Whitestone NY 11357 MAP (718) 767-2955 - Fax (718) 767-5855

 
Photography by Harry Zaverdas - z a v e r d a s . c o m